O SZKOLE

  • Historia Szkoły
  • Szkoły ZDZ
  • Branżowa Szkoła
  • Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Szkoły w Opocznie należą do Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi. Jako szkoła zawodowa działa od roku 1996, a od 2014r. jesteśmy Branżową Szkołą I stopnia. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych jako jednostka rozpoczęło działalność w roku 2006 .
Szkoły ZDZ w  Opocznie dysponują: • wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą pedagogiczną • kształceniem  w miłej, przyjaznej i kameralnej atmosferze • odpowiednim wyposażeniem sal dydaktycznych ( tablice multimedialne, projektory) • pracownią komputerową z 15 stanowiskami komputerowymi • Siecia internetową - OSE
Jest to szkoła dla absolwentów szkoły podstawowej. Nauka w szkole trwa 3 lata, zajęcia oraz praktyczna nauka zawodu odbywają się od poniedziałku do piątku. Kształcimy na uczniów w zawodzie - kucharz ( praktyki odbywają się w szkolnej pracowni) oraz młodocianych pracowników w klasach wielozawodowych w zawodach: -sprzedawca -cukiernik -piekarz
Jego oferta jest skierowana do osób dorosłych, które pragną zdobyć wykształcenie średnie niezbędne dla uzyskania kwalifikacji zawodowych w zawodach technikalnych oraz rozpoczęcia studiów wyższych. Nauka w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych trwa 4 lata i odbywa się w systemie zaocznym w dwa weekendy w miesiącu. ( sobota, niedziela) 8:30- 15:00. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły średniej i mogą przystąpić do egzaminu maturalnego. W obecnym roku szkolnym istnieje jeszcze możliwość kontynuowania nauki w 3 letnim Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (obecnie semestr IV, V, VI)

104

UCZNIÓW

15

WYKWALIFIKOWANYCH NAUCZYCIELI

56896

ODWIEDZAJĄCYCH
Dobra szkoła, Świetny zakład, A warsztat szkoleniowy bombowy! Personel miły i tolerancyjny.
_Anna, Founder
Jestem już po pierwszym semestrze, a teraz zaczynam drugi, bardzo zadowolona jestem z przebiegu szkoły i jej jakości
_Piotr., Founder
Bardzo dobra szkoła. Przygotowanie zawodu na poziomie.
_Krzysiek, Founder