Event Tag: News

Rozporządzeniem Ministra Edukacji

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w…